18/112 หมู่ 4 ตำบลลาสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

สมาคมฯ จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายความปลอดภัยฯ และโรคจากการทำงาน

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานประกันสังคม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดการอบรมหลักสูตรกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานและโรคจากการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ  วันที่ 30-31 สิงหาคม 2560 ณ ที่ทำการสมาคมฯ ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เปิดการอบรมโดย ดร. ธีระ พงศ์อนันต์ ผู้จัดการสมาคมฯ การบรรยายเรื่องกฎกระทรวงเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ ไฟฟ้า และสารเคมีอันตราย  กรณีศึกษา การระเบิดของฝุ่น โดย รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล และการบรรยายเรื่องกฎกระทรวงฯ  ความร้อน แสงสว่าง เสียง และความปลอดภัยในที่อับอากาศ โดย อ.วิโชติ บุญเปลี่ยน

Leave a comment

Call Now Button