18/112 หมู่ 4 ตำบลลาสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เครื่องดับเพลิง

เป็นอุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ ประกอบด้วยถังแรงดันซึ่งบรรจุน้ำหรือสารเคมีดับไฟอื่นๆ, พร้อมมือจับ, ไกเปิด/ปิด , สลักนิรภัย, และสายฉีด ออกแบบไว้สำหรับการดับเพลิงไหม้ที่ยังไม่ลุกลาม ประสิทธิภาพการดับไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงแต่ละชนิดจะแตกต่างกันไป ขึ้นกับชนิดของสารดับเพลิงซึ่งบรรจุอยู่ในถัง

1.เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

(Dry Chemical Fire Extingusisher) ดับไฟประเภท (ABC) เชื้อเพลิงธรรมดาทั่วไป น้ำยาชนิดผงเคมีเหมาะสำหรับติดตั้งตามอาคารโรงงาน โรงเรือน ลานจอด สะดวกใช้งานง่ายปลอดภัยสูง ได้รับมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม มอก.332-2537

2.เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์

(Co2 Fire Extinguisher) ดับไฟประเภท (BC) ของเหลวติดไฟได้/ ไฟฟ้าลัดวงจร น้ำยาเป็นชนิดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์(Co2) เหมาะสำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงอาหาร ห้องครัว

3.เครื่องดับเพลิงชนิด BF 2000

(NON-C.F.C Fire Extinguisher) ดับไฟประเภท (ABC) น้ำยาชนิดเหลวระเหย(NON-C.F.C) ทดแทนฮาร์ลอน1211 เดิมถังสีเหลือง เหมาะสำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำนักงาน ห้องไฟฟ้า ห้องควบคุมไฟฟ้า

4.เครื่องดับเพลิงชนิดอัตโนมัติ

(AUTO) ชนิดผงเคมี(AUTO) และชนิด BF2000 NON-C.F.C(AUTO) คุณสมบัติ : ใช้แขวนเหนือพื้น 3เมตร.สำหรับดับไฟเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเมื่ออุณหภูมิสูง 68องศาปรอทวัดอุณหภูมิที่ตัวเครื่องจะแตก จึงปลอยสารเคมีออกมาดับไฟ เหมาะสำหรับจุดสำคัญๆ เช่นห้องควบคุมไฟฟ้า ห้องเขตหวงห้ามพิเศษที่คนภายนอกเข้าไม่ได้

Call Now Button