18/112 หมู่ 4 ตำบลลาสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ไฟฉุกเฉิน ป้ายบอกทางหนีไฟ “SUNNY”

บริษัท พี.เอส.วี.สมาร์ท เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ผู้จัดจำหน่าย ไฟฉุกเฉิน ป้ายบอกทางหนีไฟ (EXIT) ยี่ห้อ”SUNNY” ชนิดหลอด LED และ Halogen โดยมีระบบสำรองไฟ ตามมาตรฐานกฏหมายอาคารกำหนดไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง สินค้าทุกรายการ ได้มาตรฐาน มอก. และ ISO ท่านจึงมันใจได้ว่า เมื่อท่านเลือกใช้ ไฟฉุกเฉิน ป้ายบอกทางหนีไฟ ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน (EXIT) ยี่ห้อ “SUNNY” ท่านจะได้สินค้าที่ดีทั้งราคาและคุณภาพ

Call Now Button