18/112 หมู่ 4 ตำบลลาสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
ประตูม้วน
รีโมทคอนโทรล
สั่งการควบคุม เปิด-ปิด ประตู
ปลอดภัยด้วยระบบป้องกันการ Scan ความถี่ และCopy
เนื่องจากความถี่จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา(มีแต่รีโมทคู่ของมันเท่านั้น)
รุ่น TSL-101 MR-4B H666 SA606
ระยะใช้งาน 20-100m. 20-100m. 20-150m. 20-150m.
ระบบไฟฟ้า 220/380V 220V 220V 220/380V
ระบบ Hoping Code

Fixed Code

Fixed Code Fixed Code
การตั้งรหัส การตั้งรหัส โดยการ

จูนสัญญาณ ระหว่างตัวส่ง และตัวรับ

การตั้งรหัส ปรับตั้งที่ตัวรับ และส่ง โดยดิฟสวิทช์เลือกความถี่ ภายในตัวเครื่องรับและส่ง การตั้งรหัส ปรับตั้งที่ตัวรับ และส่ง โดยดิฟสวิทช์เลือกความถี่ ภายในตัวเครื่องรับและส่ง รับสัญญาณได้ไกลพิเศษ (360องศาแนวราบ และ180 องศาในแนวดิ่ง)
การป้องกัน ป้องกันการสแกนรหัส ป้องกันการสแกนรหัส ป้องกันการสแกนรหัส ตัวเครื่องภายนอกทำจากพลาสติก ABS
ลักษณะ

รีโมทส่งสัญญาณ

ตัวส่งสัญญาณรีโมท มีฝาปิดป้องกันการกดโดยไม่ตั้งใจ ขณะพกพา ตัวส่งสัญญาณรีโมท มีฝาปิดป้องกันการกดโดยไม่ตั้งใจ ขณะพกพา ตัวส่งสัญญาณรีโมท
ซีล ยางเพื่อป้องกันน้ำ และความชื้น
ตัวส่งสัญญาณรีโมทไม่มีฝาปิด แต่สามารถล็อดการกดปุ่มที่ปุ่มกดได้
การใช้งาน ใช้งานสะดวกเหมาะแก่ผู้ใช้ตามบ้าน และโรงงาน ใช้งานสะดวกเหมาะแก่ผู้ใช้ตามบ้าน และโรงงาน ใช้งานสะดวกเหมาะแก่ผู้ใช้ตามบ้าน และโรงงาน ใช้งานสะดวกเหมาะแก่ผู้ใช้ตามบ้าน และโรงงาน
Call Now Button